St. bardzo dobry
St. zbliżony do idealneg
St. bardzo dobry
St. czyszczona
St. bardzo dobry
St. dobry
St. bardzo dobry
St. bardzo dobry